Inspelningsplatserna

I februari 1971 blev Mariannelund inspelningsplats för en av de mest populära barnfilmerna någonsin. Ortsbor lånade ut rekvisita, sina hus till medlemmar i filmteamet, deltog som statister och ställde sina lokaler till förfogande för inspelningarna.
Faktatexter och foto: Mariannelundguide